Rátkit (erottaa poroja, fi.), to separate the reindeer to be slaughtered

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Rátkit (erottaa poroja)

Poronhoitajien vuotuiseen työhön kuuluu poroerotus, joka yleensä ajoittuu syksyyn tai alkutalveen. Tällöin kesäkauden vapaana kulkeneet eri omistajien porot erotellaan erotusaidoissa eli kaarteissa toisistaan. Samalla voidaan ottaa erilleen teurasporot ja entisaikaan tokasta poistettiin myös ajoporoiksi koulittavat. Jos joukossa on korvamerkittömiä vasoja, ne merkitään samalla.

Kaikissa saamelaiskielissä tunnetaan erilleen erottamista merkitsevä verbi, joka esim. pohjoissaamessa on rátkit, eteläsaamessa raerhkedh ja inarinsaamessa rätkiđ. Se on erikoistunut tarkoittamaan myös nimenomaan tiettynä ajankohtana tapahtuvaa porojen erottamista toisistaan. Sana on lainaa kantasuomalaisesta sanavartalosta, josta ovat peräisin myös suomen ratketa ja ratkoa. Saame on puolestaan jättänyt jälkensä pohjoisiin suomen kielen murteisiin, jossa keskenään sekaantuneiden porotokkien erottelua nimitetään ratkomiseksi.


rátkit, Álgu-tietokanta

Poroerotus, Sallivaara Pollus 1957 Pukki-Piera, Piera Tornensis, verenseisauttaja.Poronhoito- / poro-aiheisia linkkejä: poronhoito - kokoomasivu

Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Elinkeinot ja liikkuminen

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Rátkit (erottaa poroja, fi.), to separate the reindeer to be slaughtered

One of the annual jobs of the reindeer herder is the separation of the animals, usually in autumn or early winter. The reindeer of different owners which have roamed freely together during the summer are divided up in separation corrals. The animals for slaughter can be separated off at the same time. In former times, those animals that were destined to become draught animals were also removed from the herd. If there are any reindeer without earmarks, they are also marked at the same time.

All the Saami languages have a verb meaning to separate the reindeer : in North Saami it is rátkit, in South Saami raerhkedh and in Inari Saami rätkið. It is a specific term for this separation of the reindeer at a particular time of the year. It is derived from a Proto-Finnic stem, from which the Finnish words ratketa to come apart, split, be solved and ratkoa unpick, unravel, solve also come. In return, Saami has left its mark on the northern Finnish dialects, in which the word for the separation of the reindeer is ratkoa.

Separation of reindeer, Sallivaara Pollus 1957, Piera Tornensis


Table of contents: Etymology

Table of contents: Means of livelyhood and transport

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,