Poronhoitolait ja asetukset

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Poronhoitolait ja asetukset

Senaatin talousosaston yleisessä istunnossa 20.6.1916 annettu päätös porojen laiduntamisesta kruunun metsissä astui asetuksena No 40/1916 voimaan 1.7.1916.

Eduskunta hyväksyi ehdotuksen ensimmäiseksi poronhoitolaiksi Suomessa valtiopäivillä 28.4.1932. Presidentti P.E. Svinhufvud vahvisti lain voimaantulon 19.8.1932. Poronhoitolaki No 239/1932 astui voimaan 1.1.1933. Lain (No 239/1932) toimeenpanosta ja yksityiskohtaisesta sisällöstä säädettiin poronhoitolain täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa No 309/1932.

Uusi poronhoitolaki No 444/1948 säädettiin vuonna 1948. Lain (No 444/1948) toimeenpanosta ja yksityiskohtaisesta sisällöstä säädettiin poronhoitolain täytäntöönpanosta annetussa asetuksessa No 629/1948. Poronhoitolain (No 444/1948) sisältöä on muutettu seuraavin asetuksin: No 772/1949, No 596/1962, No 269/1963, No 71/1968, No 368/1979, No 269/1989.

Viimeisin poronhoitolaki No 848/1990 säädettiin vuonna 1990.Tarkemmat säännökset lain täytäntöönpanosta annetaan poronhoitoasetuksessa No 883/1990. Poronhoitolain (No 848/1990) sisältöä on muutettu seuraavin asetuksin: No 614/1993, No 1353/1996 ja No 54/2000.

Poronhoito: Suomi
Poronhoitokomiteat.


Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Miina PelkonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Laws on reindeer husbandry

Look the Finnish tab.

Miina PelkonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,