Pajala

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,
Ladataan karttaa...