Norgga Sámiid Riikkasearvi

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Norgga Sámiid Riikkasearvi

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR), Norske Samernas Riksforbundet, on Norjan saamelaisten valtakunnallinen yhdistys.

1968 paikalliset saamelaisyhdistykset Oslon Sami Saervi etunenässä perustivat Norjan puolelle oman valtakunnallisen yhdistyksensä. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Johan M. Klemetsen Koutokeinosta. NSR on voimakkaasti ajanut saamelaisten oikeudellisia, kulttuurisia ja taloudellisia oikeuksia; yhdistys esimerkiksi johti saamelaisliikettä Alta-Koutokeino -tapauksen yhteydessä sekä 1980-luvulla uuden saamelaislain valmistelutyötä. NSR on ollut Norjan Saamelaiskäräjiien perustamisesta saakka sen suurin puolue, jolla on enemmistö hallituksessa ja jonka keskuudesta Saamelaiskäräjien ensimmäisten kausien (1990-luvulla) presidentti on valittu. NSR:n sihteeristö sijaitsee Kautokeinossa.Norgga Sámiid Riikkasearvin Internet-sivut

Valtakunnalliset järjestöt

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

National Federation of Norwegian Saami

Norgga Sámiid Riikkasearvi (NSR) Norske Samernas Riksforbundet (the Norwegian Saami Association). In 1968 local Saami associations headed by the Oslo Sámi Saervi association founded their own national organization in Norway. Johan M. Klemetsen from Kautokeino was elected the first chairman. The NSR has been extremely active in defending the legal, cultural and economic rights of the Saami; for example, the Association headed the Saami movement in the Alta case and represented them in the drafting of the new Saami Bill in the 1980s. The NSR has been the largest group in the Norwegian Saami Parliament ever since its establishment; it holds a majority within the government, and the Presidents of the Parliament for the first periods of office (in the 1990s) were appointed from among its members. The secretariat of the NSR is based in Kautokeino.The website of National Federation of Norwegian Saami

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,