Noaidi (noita)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Noaidi (noita)

Muinaisten saamelaisten uskonnossa keskeinen henkilö oli samaani, noaidi. Sana tunnetaan kaikissa saamelaiskielissä (esim. eteläsaamen nåejtie, luulajansaamen noajdde, koltan nåiˊdd; vanhassa ruotsinsaamen kirjakielessä ja harvinaisena nykyluulajansaamessakin esiintyy tämän rinnalla sana guopas). Sana on palautettavissa suomen noita-sanan (vastineita myös muissa itämerensuomalaisissa kielissä) kanssa yhteiseen suomalais-saamelaiseen alkumuotoon *nojta. Etenkin vanhemmassa kirjallisuudessa saamen ja itämerensuomen sanoilla on katsottu olevan 'samaania, noitaa' merkitsevä vastine myös mansissa; jos käsitys on oikea, sana palautuisi suomalais-ugrilaiseen kantakieleen. Mansin sana (kantamansin *ŋä*jt) on kuitenkin äänteellisesti ongelmallinen, eikä sille ja saamen sanalle ole rekonstruoitavissa yhteistä lähtömuotoa.

Sikäli kuin saamen noaidi ja suomen noita ylipäänsä mitenkään kuuluvat mansinsanan yhteyteen, sanojen epäsäännölliset äännesuhteet voisivat viitata siihen, että kyseessä olisi pohjoisen Euraasian kulkusana.


Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

The Saami shaman, noadi

The most important person in the ancient Saami religion was the shaman, noaidi. The word has corresponding forms in all the Saami languages (e.g. South Saami nåejtie, Lule Saami noajdde, Skolt nåiˊdd. In old formal Swedish Saami and rarely in modern Lule Saami there exists another word alongside it: guopas). Together with the Finnish noita witch , which has cognates in other Baltic-Finnic languages, it can be traced back to a common Early Proto-Finnic form *nojta. Particularly in older writings on the subject, the Saami and Baltic-Finnic words are considered to have a related word in Mansi with the meaning shaman, witch . If this view is correct, the word would go back to Proto-Finno-Ugric. However, phonetically the Mansi word (Proto-Mansi *ñ?? äjt) presents some problems, and it not possible to reconstruct a common source for it and the Saami word.

If in fact the Saami noaidi and the Finnish noita are related to the Mansi word, it could point to the fact that it was perhaps a north-east Eurasian word of wide dispersion over different language families.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,