Namnberedning

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Nimistön muokkaus / valmistelu

Katso ruotsinkielistä välilehteä.

Sisällysluettelo: Kielet ja nimistöMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Namnberedning

Namnberedning, som i detta sammanhang avser överförande av de samiska ortnamnen till en stavning som motsvarar det faktiska uttalet, pågår i alla de nordiska länderna. De samiska ortnamnens antal är stort i de västra delarna av Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i Sverige. De officiella kartorna redovisar bara delvis det samiska ortnamnsförrådet. Många av kartans svenska eller finska namn är översättnngar av de samiska och i andra fall är de samiska i sin helhet ersatta av icke-samiska namn. I namnberedning vid Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet (arkiv) i Umeå (DAUM) överförs namnen till den stavning som gäller för respektive samiskt dialekt- eller språkområde. Samiska bebyggelsenamn redovisas på kartor och vägskyltar med gammal och ny stavning. Namnskyltningen vid inlandsvägarna sker genom Vägverkets försorg. På svenskt område finns det tre ortografigränser, som skiljer nord-, lule-, ume- och sydsamiskt område. Namnrevideringen grundar sig främst på en internationell namnkonvention från 1972.

Kartor

Namnresolution

DAUM

ArkivOlavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska