Mytologia x

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Mytologia x

Mytologialla tarkoitetaan 1) myyttien kokonaisuutta, myyttistä maailmanselitystä, 2) myyttejä, yleisemmin kansanomaista maailmankuvaa ja kansanuskoa koskevaa tutkimusta. Vrt. Lars Levi Laestaduksen Lappalaisten mytologian katkelmat.Muokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den