Minority-majority -relationship

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Vähemmistö-enemmistö -suhde

Vähemmistö-enemmistö -suhde kulkee yhteiskunnassa skaalassa assimilatorinen-pluralistinen. Usein termit assimilatorinen / pluralistinen (sulauttaminen / monikulttuurinen) asetetaan vastakkain, kun kuvataan eri ryhmiä. Enemmistö yleensä määrittelee kulttuurisen kehyksen, ja siten sillä on taloudellisen pääoman lisäksi symbolisen pääoman yliote vähemmistöön. Enemmistö tuottaa yhteiskunnan keskeisiä diskurssin termejä, kuten nimitysasiat, alkuperän sekä oikean tiedon ja taidon. Nykyään kuitenkin vähemmistötkin voivat jo osallistua tähän prosessiin omilla ehdoillaan paremmin kuin ennen.

Vähemmistö, Akkulturaatio, Pluralismi

Sisällysluettelo: Tutkimus ja tutkimushistoria sekä tutkimuslaitokset ja museot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Minority-majority -relationship

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,