Minority

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Vähemmistö

Vähemmistön määrittelyyn (erit. kansallinen vähemmistö) sisältyy yleensä viisi tärkeää elementtiä:
1. lukumääräisesti heikko ryhmä,
2. ryhmällä ei saa olla valta-asemaa,
3. ryhmän jäsenillä täytyy olla yhteisiä etnisiä, uskonnollisia tai kielellisiä tuntomerkkejä, jotka eroavat muun väestön ominaisuuksista,
4. ryhmän jäsenten täytyy ilmaista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta erityispiirteidensä säilyttämiseksi, ja
5. ryhmän jäsenillä täytyy olla tietty kytkentä tai yhdysside ao. valtioon. Vähemmistöjä ovat erityisesti etniset ja kulttuuriset vähemmistöt. Termin vastaparina on enemmistö- ja valtakulttuuri.

Etninen vähemmistö
Vähemmistö-enemmistö -suhde

Sisällysluettelo: Tutkimus ja tutkimushistoria sekä tutkimuslaitokset ja museot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Minority

Look the Finnish tab.

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,