Máddu

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
(Redirected from Maddu)
Jump to: navigation, search

Máddu

Máddulla on tarkoitettu "kalojen vanhinta", kalastusta säätelevää haltijaolentoa, joka on ollut monella kalalajilla, kuten hauella, ahvenella ja siialla. Máddu on kuviteltu kooltaan poikkeuksellisen isoksi mutta muuten asianomaisen kalalajin edustajan näköiseksi; hauen ja taimenen máddu mainitaan lisäksi sarvekkaaksi. Jos kalastaja moitti saaliskalojaan, máddu repi verkot. Nimitys on tunnettu inarinsaamelaisten parissa mutta myös Norjan puolella ja Torniojärven seudulla. Inarin kunnan vaakunassa on oletettavasti kunnan pääelinkeinoja kuvaava hybridihahmo, jonka voidaan kuvitella (ilmeisen tahattomasti) myös esittävän máddua.

Cubbomáddu, "sammakoitten vanhin", sen sijaan on ollut tyypillinen fikti, jonka avulla on sanktioitu kielto nostaa lammikoista sammakonkutua tai rääkätä sammakoita, millä kiellolla saattaa olla hämärtynyt yhteys myyttiin Áhčešeatnesta (Njávešeatne ja Áhčešeatne). Cubbomáddu on valtava sammakko, joka nousee vedestä puremaan kieltoa rikkovia lapsia.


Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,