Luhkka (lukka)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Luhkka (lukka)

Pohjoissaamen luhkka on miesten käyttämä sarasta tehty hupullinen hartiaviitta (samantapainen naisten käyttämä vaate tunnetaan varsinkin Ruotsin saamelaisten keskuudessa nimellä njálfáhtta, luulajansaameksi njálmmefáhta). Sana luhkka tunnetaan pohjoissaamen lisäksi inarinsaamessa ja koltassa. Saamesta sana on lainautunut suomen peräpohjalaismurteisiin muodossa lukka.

Sana on epäilemättä sama kuin suomen kielen vanhoissa sanakirjoissa ja sanastoissa (ensi kerran v. 1637) esiintyvä luukko 'miesten huppukaulus' (tällaista alkuaan keskieurooppalaista vaatekappaletta tiedetään suomalaistenkin käyttäneen ainakin 1700-luvulla), ja yleisen käsityksen mukaan sana on lainautunut suomesta saameen. - Suomen sanan alkuperä on tuntematon, mutta sitä on verrattu skandinaaviseen sanueeseen, jota edustavat nykyruotsin lock ja nykynorjan lok 'kansi' (alkuperäinen merkitys olisi ehkä ollut 'peite'). Selvittämättä on, onko jollakin tähän yhteyteen kuuluvalla sanalla jo germaanisella taholla ollut merkitys 'pää-, hartialiina tjs.' vai onko vaatekappaleen merkitys kehittynyt vasta suomessa.


Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Luhkka, lukka (Fi.), a Saami cloth

The north Saami word luhkka means a hooded shawl made of frieze and worn by men. The same kind of garment worn by women is known among the Swedish Saami by the name njálfáhtta, in Lule Saami njálfmmeáhtta. Equivalent forms to luhkka are also found in Inari and Skolt Saami. The word has also been borrowed into Finnish dialects of southern Lapland in the form lukka.

The word is undoubtedly related to one that appears in old (the first appearance dates from 1637) Finnish dictionaries and glossaries: luukko men s hood (this originally central European item of clothing is known to have been used by Finns at least in the eighteenth century), and the general view is that the word was borrowed into Saami from Finnish. The origin of the Finnish word is not known, but it has been compared to the Scandinavian word family which is represented in modern Swedish by lock and modern Norwegian lok cover, lid (the original meaning was perhaps covering ). It has not been ascertained whether some related word in Proto-Germanic had a meaning like scarf or shawl , or whether this sense did not develop until after it was borrowed into Finnish.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,,