Kolttasaamelaisten kylähallinto

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Kolttasaamelaisten kylähallinto

Kolttien kylähallinto on ikivanhaa perua, joka on jatkunut katkeamattomana näihin aikoihin asti (kolttia koskeva lainsäädäntö). Kolttalain 8 luvussa määritellään kolttien asiainhoito: kyläkokous, osallistumisoikeus kokoukseen, kyläkokouksen päätösvalta sekä käsiteltävät asiat, kolttaneuvostot ja niiden tehtävät sekä luottamusmiesinstituutio ja luottamusmiehen valitsemistapa.

Koltta-asetuksessa vuodelta 1997 on määrätty yksityiskohtaisesti kolttien asiain hoidosta: Luottamusmiehen on kutsuttava vuosittain kyläkokous koolle. Luottamusmiehen tehtävänä on huolehtia myös kolttaneuvostojen koolle kutsumisesta, niiden kokousten valmistelusta sekä niiden tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Luottamusmies antaa koltille tietoja ja neuvoja heitä koskevien etujen hakemisesta ja käyttämisestä, hän seuraa lainsäädäntöä, viranomaispäätöksiä ja muita toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa kolttien elinolosuhteisiin, ja tekee viranomaisille aloitteita epäkohtien poistamiseksi ja hoitaa kolttaneuvostojen hänelle antamia muita tehtäviä.

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja JefremoffMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Skolt Saami administration

This is an ancient institution which has survived unbroken down to the present day (Skolt Saamis: legislation). Chapter 8 of the Skolt Law defines the administrative system of Skolt Saami affairs: the village assembly, the right of participation in the assembly, the competence of the assembly, the Skolt Councils and their responsibilities, and the institution of Representatives and their election.

The Skolt Statute (1977) defines in detail the way in which the administration of Skolt affairs functions: the Representative convenes the annual village assembly. It is likewise her or his duty to convene the Skolt Councils, to prepare their meetings and to execute their decisions. The Representative also offers information and assistance to the Skolts on how to acquire and uses benefits applying to them, follows legislation, official decisions and other measures affecting the conditions of life of the Skolts, presents initiatives to the authorities to redress wrongs and carries out other tasks assigned to her or him by the Skolt Councils.

Irja JefremoffMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,