Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus

Euroopan neuvoston kansallisten vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleissopimus, jonka Suomi, Ruotsi ja Norja ovat ratifioineet, sisältää valtioille sitoumuksen taata kansallisiin vähemmistöihin kuuluville henkilöille oikeudellinen ja tosiasiallinen yhdenvertaisuus. Edelleen sopimuksen 5 artiklan 1 kappaleeseen sisältyy valtioille velvollisuus edistää tarpeellisia edellytyksiä, jotta vähemmistöön kuuluvat henkilöt voisivat ylläpitää ja kehittää kulttuuriaan ja säilyttää identiteettinsä oleelliset perustekijät uskonnon, kielen, perinteet ja kulttuuriperinnön. Mainitun artiklan 2 kappaleen tarkoituksena on suojata vähemmistöjä vastentahtoiselta sulauttamiselta valtaväestöön.

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Joonia StrengMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,