Kansalliskokoukset

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Kansalliskokoukset

Vuosien 1917 ja 1921 välillä pidettiin kolme kansalliskokousta. 6.2.1917 on historiallinen päivä saamelaisliikkeelle, sillä silloin kokoontuivat saamelaiset "kaikista maanosista" Trondheimiin ensimmäiseen pohjoismaiseen saamelaiskokoukseen. Nykyäänkin saamelaisten kansallispäivää vietetään 6.2. (kansallissymbolit). Avauspuheessa vuoden 1917 kokouksen äiti Elsa Laula-Renberg totesi, mm. "Tänään yritämme ensimmäistä kertaa sitoa Norjan ja Ruotsin saamelaiset yhteen. On ilo nähdä niin monia saamelaisia kokoontuneena, ja toivon että yritys onnistuu. On niin paljon asioita, jotka yhdistävät meitä. Poronhoitoasian on ajateltu erottavan meidät toisistamme. Mutta luulen, että jopa se asia mieluummin piiskaa meidät yhteen." Asialistalla olivat poronhoito- ja kouluasiat.

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

National Assemblies

Three Nordic Saami National Assemblies were held between 1917 and 1921. It was a historic day for the Saami movement when Saamis from every continent assembled for the First Nordic Saami Assembly in Trondheim on 6 February 1917. Today 6 February is celebrated as the Saami National day (Saami symbols). In her opening speech Elsa Laula-Renberg, the mother of the Assembly, stated: Today we are trying for the first time to bind the Saamis of Norway and Sweden together. It is a pleasure to see so many Saamis gathered here, and I hope that our endeavour will be successful. There are many matters that unite us. It has been suggested that reindeer husbandry is an issue that divides us from one another. But I think that even this is something that whips us together. The agenda contained issues concerning reindeer husbandry and education.


Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,