Junosuando

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Čunusavvon

Katso sivua ruotsinkielistä välilehteä.


Sisällysluettelo: Alueet & paikat

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Junosuando

Junosuando, samiska Čunusavvon, är tätort och församling i Pajala kommun, Norrbottens län, med ca. 500 resp. 1000 invånare. Fast bosättning uppkom under 1600-talet genom bergsbruk och jordbruk. Talrika fornlämningar från samisk kultur från skilda tider har påträffats i området. Tärändöälven i tärortens närhet bildar en bifurkationen som förbinder Torneälven och Kalixälven. Junosuando ligger vid Torneälven och inom det trespråkiga området i Norrbotten. Kartans namnform är en svensk anpassning till finska Junosuanto. De nordfinska dialekternas suanto, som motsvarar riksfinskt suvanto, betyder 'sel (i älv)'. Den samiska namnformen Čunusavvon (med de nordsamiska namnleden čunu- (i ortnamn) 'fin, torr sand' och savvon 'sel'). Namnet är alltså ursprungligen samiskt men de finsktalande nybyggarna ersatte samiskt tj-ljud (Č-) med J-, eftersom tj-ljudet saknas i finskan.

Wikipedia-link (svenska)

Wikipedia-link (norska)

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska

,,