Huhttán

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Tätä kieliversiota ei vielä ole

Kirjoita se

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Huhttán

Huhttán är samernas namn på Kvikkjokk, fjällby och känd turistort i Jokkmokks (Jåhkåmåhkke) kommun., Norrbottens län. Byn ligger i övre delen av sjön à Saggat 12 mil från Jokkmokk och har ca. 60 invånare. Det samiska namnet kommer av den hytta (smälthytta) för silvermalm (silver) från Alkavare och Kiedkevare, som fanns på platsen 1661-1706. Lars Levi Læstadius uppfostrades som ung i Kvikkjokk av halvbrodern komminister Carl Eric Læstadius. Fjällresenärer har i alla tider sökt sig till fjällvärlden via Kvikkjokk. Den mest kände av dem är Carl von Linné, som 1732 passerade orten och bl.a. redogör för samernas liv i sin lappländska resa, Iter lapponicum. De årliga natur- och kulturhistoriska Linnédagarna i Kvikkjokk har sin grund i detta. Orten har en av de äldsta turiststationerna i de svenska fjällen och besöks av många turister som vandrar Kungsleden, Padjelantaleden eller Nordkalottleden. Kvikkjokk ligger på gränsen mellan fjällsamebyarna Jåhkågasska, Jåhkåkaska, och Duorpun, Tuorpon, och passeras av samer i riktning till eller från sommarlandet. Ursprunget till namnet Kvikkjokk är det numera för de flesta samer okända Guojkkajåhkå forsbäcken (guojkka fors, jåhkå bäck). Det vattendrag som namnet syftar på har nu det samiska namnet Gamájåhkå, i vilket förleden kommer av stammen i ordet gabmat dundra, dåna . Bäcken brusar mäktigt i sin nedre del. Namnets tolkning ur ordet gáma sko med omkastade vokalkvantiteter är således inte korrekt.

svenskgeografi.se : Kvikkjokk

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska

Ladataan karttaa...