Guovssahasat (revontulet)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Guovssahasat (revontulet)

Pohjoissaamen sana guovssahasat 'revontulet' on johdos samasta kantavartalosta kuin '(ilta- t.) aamuruskoa' merkitsevä yleissaamelainen guovssu, ja samaa sanuetta on vielä pohjoissaamen verbi guovssahastit 'loistaa, loimottaa (revontulet)'. Samaan yhteyteen kuuluvia (osaksi hiukan toisin muodostettuja) 'revontuli'-merkityksisiä johdoksia tunnetaan kaikkialta länsisaamelaisista kielistä (esim. eteläsaamen goeksegh) ja itäsaamestakin inarinsaamea ja kolttaa (kuuskõõzz) myöten. Uusimman selityksen mukaan sanueen kantavartalo on ikivanha laina indoeurooppalaisen kantakielen sanasta, jonka jatkajia ovat mm. latinan aurora 'aamurusko' ja englannin east 'itä'.

Kantavartaloa guoksV- tai pikemmin siihen sisältyvää ainesta guok- (< *kuok- < (?) *kak-) on myös verrattu luulajansaamen verbiin guohkat 'loistaa' ja 'etelän ja idän välistä ilmansuuntaa' merkitsevään suomen sanueeseen kaakko,kakko, kako (kaakko on aamuruskon suunta). Suomen sanue on ilmeisesti sama kuin samanasuinen onomatopoeettinen linnunnimi ('kaakkuri, pöllö, heinätavi') ja myös saamen guovssu 'aamurusko' sanalla näyttäisi olevan äänteellisesti identtinen kantavartalo linnunnimen guovssat 'kuukkeli' kanssa.

Saamelaiskielet

Sisällysluettelo: Luonto

Sisällysluettelo: Etymologia

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Northern lights

The North Saami word guovssahasat Northern Lights, Aurora Borealis is derives from the same root as guovssu, a general Saami word meaning (evening or) morning twilight . It also belongs to the same word family as the North Saami verb guovssahastit to shine, blaze (of the Northern Lights) . Similar related derivations, albeit formed slightly differently, referring to the Northern Lights are found in all the western Saami languages (e.g. South Saami goeksegh) and of the eastern languages in Inari and Skolt Saami (kuuskõõzz). According to the most recent explanation, the root is an ancient borrowing from a Proto-Indo-European word, the descendants of which include the Latin word aurora dawn and the English word east.

The root guoksV-, or rather the element guok- (< *kuok- <(?) *kak-) has also been related to the Lule Saami verb guohkat to shine and the Finnish word family kaakko, kakko, kako meaning south-east . The stem of the onomatopoeic kaakkuri red-throated diver (Gavia stellata) appears to be phonetically the same as this word family, and the Saami guovssu twilight would likewise seem to be phonetically identical with the stem of the word guovssat Siberian jay (Perisoreus infaustus) .

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,