Gufihtar (maahinen)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Gufihtar (maahinen)

Saamelaisten uskomuksen mukaan maan alla elää ihmisten kaltainen kansa. Nämä maanalaiset saattavat joskus käydä maan päällä ja tehdä kiusaa maanpäällisille. He saattavat esimerkiksi ottaa itselleen vartioimatta olevan pikkulapsen ja vaihtaa tilalle oman lapsensa. Näillä ihmisillä on myös porotokkia maan päällä. Kun heittää metalliesineen sellaisen tokan yli, niin saa sen omakseen.

Maanalaista olentoa kutsutaan eri saamelaiskielissä eri nimillä. Yksi niistä on gufihtar. Sana on levikiltään itäinen: se tunnetaan itäisissä saamelaiskielissä sekä myös pohjoissaamessa. Toinen nimitys on ulda, josta on tietoja paitsi pohjoissaamesta myös ruotsinsaamesta. Eteläsaamessa maanalaista kansaa kutsutaan nimellä saajve (pohjoissaamen sáiva, ks. tätä).

Uskomus maan alla, tuntureiden sisällä, elävästä toisesta kansasta, on peräisin skandinaaveilta. Myös yllä mainitut saamelaisten käyttämät nimitykset on lainattu skandinaavisista kielistä. Maanalaista kansaa kutsutaan skandinaavisissa kielissä mm. näin: norja (murt.) go[d]vetter, goveiter; hulder, ruotsi huldra. Viimeksi mainittu nimitys kuuluu samaan yhteyteen kuin ruotsin verbi hölja 'peittää, verhota'.

Mainittakoon lisäksi maanalaisen olennon nimitys, joka ei ole skandinaaviselta taholta lähtöisin. Kyse on luulajansaamen sanasta kanij tai kenij, joka tunnetaan myös uumajansaamessa; eteläsaamessa sana tarkoittaa aavetta tai kyttäävää ihmistä.


Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Gufihtar (an underground being)

According to Saami belief, there dwells a man-like race of beings below the earth. These subterranean beings sometimes come up and torment those who live on earth. They might snatch an unprotected baby and leave a child of their own in exchange. They also have herds of reindeer here on earth, and if you throw a metal object over such a herd you can keep it for yourself.

This earth creature is called by different names in different Saami languages. One of them is gufihtar. It is used in the eastern regions, and it is found in both eastern Saami languages and in North Saami. Another name is ulda, which is found in both North and Swedish Saami. In South Saami a gnome is called saajve (North Saami sáiva).

The belief in a people living underground inside the fells is of Scandinavian origin. The above-mentioned Saami names are accordingly loan words from Scandinavian languages. The underground people have the following names in Scandinavian languages: Norwegian (dialect) go[d]vetter, goveiter; hulder, Swedish huldra. The last name is related to the Swedish verb hölja to cover .

There is also a name for an earth spirit that is not of Scandinavian origin. This is a word found in Lule Saami and in Ume Saami: kanij or kenij. In South Saami it means a ghost or a lurking person.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,