Goahti (kota)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Goahti (kota)

Kota kuuluu saamelaisten asumuksiin. Se voi olla kiinteä tai siirrettävä. Kiinteä, tavallisesti tuohella ja turpeilla katettu turvekota on vanhempi kuin etenkin poropaimentolaisuutta harjoittaneiden saamelaisten siirrettävä kota, joka on valmistettu helposti mukana kuljetettavista materiaaleista. Yksinkertaisemmasta laavukodasta saamelaiset ovat kehittäneet ns. korvakodan, jossa kodan runkorakennelmaan kuuluu ruoteitten ohella kaksi kotakorvaa. Ne ovat kaarevia puoliympyräksi yhdistettyjä puita, joiden avulla kota muodostuu tilavammaksi. Kota on katettu louteilla, varhemmin myös raanuilla, porontaljoilla tai tuohilla.

Pohjoissaamessa kodan nimitys on goahti, ja sana tunnetaan myös muissa saamelaiskielissä (esim. eteläsaamen gåetie, inarinsaamen kuáti, koltansaamen kueˊtt). Sana kuuluu vanhaan suomalais-ugrilaiseen sanastokerrostumaan: sillä on vastineita suomesta (kota) unkariin (ház 'talo').Nykynäkemyksen mukaan sana on lainattu suomalais-ugrilaiseen kantakieleen indoeurooppalaiselta taholta (vrt. esim. persian kad 'talo'). Myös päinvastaista lainasuuntaa on varhemmin oletettu. Sanaa on pidetty myös hyvin vanhana kulkusanana, sillä niin germaanisissa kuin turkkilaisissakin kielissä on samantapaisia sanoja.

Thomsen V. 1869: 40, Hellquist E. 1939: 544, Joki A. J. 1973: 272, Söderström S. 1982: 94 99, Fjellström P. 1985: 241 51, SSA 1 1992: 411, Sammallahti P. 1998: 245.


Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Goahti

The goahti is a traditional Lapp dwelling, resembling a tepee. It may be either permanent or temporary. The permanent hut, usually covered with bark and turf, is older than the temporary dwelling made of any easily transportable material which was mainly used by the pastoral reindeer-herding Saami. From the simplest lean-to shelter, the Saami developed a structure in which the poles are enhanced with two semi-circular wooden extensions to provide increased space. The frame is today usually covered with canvas, in earlier times with woven mats, reindeer hides or bark.

The name for this type of dwelling in North Saami is goahti. Equivalent forms are found in the other Saami languages (e.g. South Saami gåetie, Inari kuáti, Skolt kueˊtt). It is an ancient Finno-Ugric word, related to Finnish kota Lapp hut and Hungarian ház house . The current view is that the word was borrowed into Proto-Finno-Ugric from an Indo-European source (cf. Persian kad house). Previously borrowing in the opposite direction was also suggested. The word has also been considered an ancient word of wide dispersion over different language families (fi. kulkusana), as there are similar words in both Germanic and Turkic languages.Table of contents: Etymology

Table of contents: Living and household, clothing etc.

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,,