Gietkka (komsio)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Gietkka (komsio)

Saamelaisten kehto muistuttaa pientä venettä. Puusta tehdyn rungon toinen pää kaartuu korkealle ja muodostaa lapsen pään suojan. Lapset pidettiin kehdossa noin vuoden tai puolentoista vuoden ikään asti. Lämpimiin vaatteisiin ja poronnahkaan käärittynä ja nauhoilla kehtoon sidottuna lapsi oli suojassa pakkaselta ja kylmältä tuulelta. Kehto oli myös kuljetusväline, jossa lapsi pidettiin pidempien matkojen aikana.

Sana gietkka tunnetaan kaikissa saamelaiskielissä ja se on johdos verbistä gietkat 'kapaloida ja panna komsioon, kätkeä (lapsi) komsioon'. Verbillä on vastine itämerensuomessa (vrt. suomen kätkeä 'piilottaa, peittää, säilyttää'), ja myös itämerensuomalaisissa kielissä verbistä on johdettu kehtoa merkitseviä sanoja (vrt. suomen kätkyt, viron kätki jne.).

Suomalais-saamelaiselle verbille on esitetty vastine myös mordvan kielistä (vrt. ersä ḱekšems), joka kyllä merkityksensä 'kätkeä, piilottaa; piiloutua' puolesta sopii tähän yhteyteen. Äänteellisesti mordvan verbi kuitenkin poikkeaa suomalais-saamelaisesta ja sen kuuluminen tähän on sen takia hyvin epävarmaa.

Suomen pohjoismurteiden kietka 'komsio' on lainaa saamelaistaholta.

Käsityön näkökulmasta: Gietkka.

Saamenpukuiset Inka Näkkäläjärvi, Inger Anni Näkkäläjärvi. Muotkajärvi
Vauva komsiossa, puuseinä takana, nahkoja kuivumassa.Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Gietkka (Saami craddle)

The Saami cradle resembles a small boat. One end of the wooden frame is high and curved to protect the baby's head. Children were kept in the cradle until they were about a year or a year and a half old. Wrapped in warm clothes and reindeer hides and strapped into the cradle, they were protected from the freezing cold and the wind. The cradle was also used as a means of transporting the baby over longer distances.

The word gietkka, which is found in diverse forms in all the Saami languages, is derived from the verb gietkat to swaddle and put in a cradle, hide (a child) in a cradle . There is a corresponding verb form in Baltic-Finnic (cf. Finnish kätkeä to hide, cover, store ), and in the Baltic-Finnic languages there are noun derivatives meaning cradle (cf. Finnish kätkyt, Estonian kätki, and so on).

It has also been suggested that this Early Proto-Finnic verb has a related form in the Erzyä dialect of Mordvin: ḱekšems. With regard to its meaning to hide , this would be a suitable candidate. Phonetically, however, the Mordvin verb differs from the Finnic-Saami form and its relationship is therefore very uncertain.

The north Finnish dialect word kietka cradle is a borrowing from Saami.

From the view point of hand craft: Gietkka / Craddle.

Baby in Saami craddle (komsio) and Inka Näkkäläjärvi, Inger Anni Näkkäläjärvi in Saami costume, in MuotkajärviTable of contents: Etymology

Table of contents: Living and household, clothing etc.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,,