Gárrat

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Gárrat

Gárrat, 'kaaristaa, sitoa (ahkioon, rekeen tms.)'


Poronhoito- / poro-aiheisia linkkejä: poronhoito - kokoomasivu

Sisällysluettelo: Elinkeinot ja liikkuminen

Anna IdströmMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den