Fellman, Jacob

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Fellman, Jacob

Jacob Fellman (1795-1875) oli Suomen Lapissa vaikuttanut pappi, monipuolinen tiedemies ja saamelaiskulttuurin tallentaja.

Jacob Fellman syntyi Rovaniemellä jo Lapissa pitkään vaikuttaneeseen pappissukuun. Hän toimi nykyiset Utsjoen ja Inarin kunnat käsittävän seurakuntansa kirkkoherrana 1819-1831. Tänä aikana hän kokosi laajat Lapin luontoa ja saamelaista kulttuuria koskevat muistiinpanonsa, jotka tosin ilmestyivät vasta postuumisti vuonna 1906 hänen poikansa Isak Fellmanin toimittamina. Muistiinpanoihin (Anteckningar under min vistelse i lappmarken I-IV) kuuluu myös keminsaamelaista kansanuskoa, "lappalaisten mytologiaa", koskeva laaja käsikirjoitus, jonka marginaaliin Lars Levi Laestadius teki muistiinpanoja, kun käsikirjoitus oli hänellä lainassa 1840-luvun puolivälissä. Tämän johdosta myös Laestadiuksen mytologisista käsityksistä oltiin jossain määrin selvillä jo ennen hänen oman käsikirjoituksensa nousemista päivänvaloon. Fellmanin järkälemäisenä neliniteenä ilmestyneet muistiinpanot sisältävät erittäin runsaasti paikallisinformaatiota. Hänen lähetyshistoriallisia tulkintojaan rasittaa kuitenkin Fellman-suvun saavutuksia korostava ote, joka erityisesti tulee ilmi hänen Gabriel Tuderusta koskevista tiedoistaan.

Jacob Fellman oli myös saamen kielen harrastaja. Hän opiskeli kielen heti Lappiin saavuttuaan ja saarnasi ensimmäisen kerran saameksi 1822. Sittemmin hän laati mm. saamenkielisen aapisen, mutta riitely saamen kielen ortografiasta haittasi hänen saamenkielistä julkaisutoimintaansa.

Myös Isak Fellman julkaisi laajan kokoelman Lappia koskevia asiakirjoja (Handlingar och uppsatser angående finska Lappmarken och lapparne 1-4, 1910-15).


Sisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Fellman Jacob (engl.ver.)

Risto PulkkinenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den