DAUM (Umeå)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

DAUM (Uumaja)

DAUM lyhenne tulee sanoista: Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå.

Katso ruotsinkielistä välilehteä.

Sisällysluettelo: Tutkimus ja tutkimushistoria sekä tutkimuslaitokset ja museotMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

DAUM (Umeå)

DAUM, förkortning för Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, som är det nordligaste av de statliga traditionsarkiven i Sverige och som tillhör en gemensam arkivstyrelse med namnet SOFI (kansli i Uppsala). Arkivet har uppgiften att insamla, bearbeta och publicera material främst från Norr- och Västerbottens län. Samlingarna består av uppteckning, inspelningar och ortnamnssamlingar från svensk-, finsk- och samisktalande befolkning. Arkivet har en särskild samisk arkivaretjänst för den samiska delen av arkivmaterialet. En samisk namnberedning av ortnamn sker vid arkivet sedan ett årtionde tillbaka. Namn med gällande stavning publicers på de kartor som Lantmäteriverket i Gävle publicerar.

ortnamn
arkiv


Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska