Beaska, peski

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Beaska, peski

Sana tunnetaan paitsi pohjoissaamessa myös sekä luulajansaamessa että itäsaamelaisissa kielissä (inarin-, koltan-, kildinin- ja turjansaamessa). Sanaan on yhdistetty pohjoissaamen verbi beaskidit 'keritä', joka tunnetaan lähes kaikissa saamelaiskielissä, niissäkin joissa beaska-sana on tuntematon (etelä-, uumajan- ja piitimensaamessa).

Peski on talvinen mekkomainen, edestäkin umpinainen päällysvaate, jossa karvapuoli on ulospäin. Yhteen peskiin tarvitaan 5 7 poronnahkaa, jotka ommellaan yhteen. Ompelua varten karvoja on lyhennetty saumakohdissa (vrt. mainitun verbin merkitys inarinsaamessa: 'keritä (lampaita); leikata hiuksia, partaa; lyhentää poronnahan karvaa sieltä, mihin tulee sauma, jotta pystyy ompelemaan'). Myös koko peskin karvoja on voitu lyhentää.

Verbille on esitetty leikkaamista tarkoittavia vastineita marista ja samojedikielistä. Jos oletetaan saamelais-suomalainen kahtalaisuus *pečkä-/*päčkä-, tähän voitaisiin yhdistää myös sm pätkä.

Saamelaiselle beaska-sanalle ei tunneta vastinetta tai lainalähdettä saamelaiskielten ulkopuolella. Saamen sisäisen levikin ja saamen ulkopuolisten vastineiden valossa verbi näyttää olevan nominia vanhempi. Toisaalta verbi sopisi hyvin nominin johdokseksi. Mahdollista on, että sanat eivät kuulukaan yhteen.

Saamesta sana on lainautunut suomeen muodossa peski ja on suomen kielen kautta välittynyt myös Suomen ruotsalaismurteisiin (petška) ja karjalan kielen vienalaismurteisiin (petški, petška).Beaska

Piera_Tornensis

Talviasuinen poika. Kautokeino 1956Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Beaska, fur coat

The word is found in North Saami as well as in Lule Saami and the eastern Saami languages (Inari, Skolt, Kildin and Ter). It has been connected to the North Saami verb beaskidit to shear , for which corresponding forms are found in nearly all the Saami languages, even those in which the word beaska is unknown (South, Ume and Pite Saami).

A beaska is a frock-like outer garment, without an opening even in the front and with the fur side out. One garment took five to seven reindeer hides sewn together. To facilitate sewing, the fur was shortened along the seams (cf. the meaning of the above-mentioned verb beaskidit in Inari Saami: to shear, cut hair, shave; shorten the hair of a reindeer hide along the edge to make it possible to sew ).

It has been suggested that there are corresponding words referring to cutting in Mari and the Samoyedic languages. If an Early Proto-Finnic *peèkä/*päèkä correspondence is assumed, the Finnish word pätkä bit, piece, end could also be connected to it.

There is no equivalent word or loan source for the Saami word beaska outside the Saami languages. On the basis of distribution within these and external correspondences, the verb would seem to be older than the noun. On the other hand, the verb would appear to be a suitable derivative of the noun. It is also possible that the words are unrelated.

The word has been borrowed into Finnish in the form peski, and from Finnish it has passed into Finnish dialects of Swedish (pet ka) and into Dvina dialects of Karelian (pet ki, pet ka).Beaska

Piera Tornensis

A little boy in winter clothing. Kautokeino 1956Table of contents: Living and household, clothing etc.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,