Arkiv

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Archiv

The archiving of Saami artefacts and Saami traditions is carried out by municipal and regional museums and archives in northern Sweden. Some archives also have national archiving responsibility. The northernmost traditional state archive in Sweden is DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå, The Institute for Dialectology, Onomastics and Folklore Research in Umeå). At Ájtte, the Mountain and Sámi Museum in Jokkmokk, a special Saami archive, called Ája, is being developed.

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Arkiv

Arkivering av samiska föremål och samiska traditioner sker inom muséer och arkiv med ansvar inom kommuner, län eller vissa regioner i norra Sverige. Några arkiv har nationellt ansvar. Det nordligaste statliga traditionsarkivet i Sverige är DAUM (Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå). Vid Ájtte, Fjäll- och samemuseet i Jåhkåmåhkke, sker en uppbyggnad av ett särskilt arkiv, kallat Ája, för samiska ändamål.

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska