Alueellisia tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Alueellisia tai vähemmistökieliä koskeva eurooppalainen peruskirja

Euroopan neuvoston alueellisia tai vähemmistökieliä koskevassa eurooppalaisessa peruskirjassa on pyritty suojaamaan kieliä, joita perinteisesti käytetään valtion tietyllä alueella ja jota käyttää vähemmistöryhmä. Lisäksi edellytetään, että kyseinen kieli ei ole valtion virallinen kieli. Sopimuksessa on säännöksiä erityisesti vähemmistökielen edistämisestä julkisessa elämässä. Suomi, Ruotsi ja Norja ovat ratifioineet sopimuksen.

Ihmisoikeudet ja saamelaiset, Kielilainsäädäntö

Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Joonia StrengMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,