Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Alkuperäiskansojen oikeuksien julistus

YK:ssa valmistelun alainen alkuperäiskansojen oikeuksien julistus. Julistuksen parissa on työskennelty erityisraportoija Martinez Cobon johdolla tehdyn alkuperäiskansatutkimuksen loppuraportin julkaisemisesta lähtien 1984. Työtä on johtanut aluksi YK:n Syrjinnän estämisen ja vähemmistöjen suojelun alatoimikunta. 1994 toimikunta luovutti valmistellun luonnoksen Ihmisoikeustoikunnan käsiteltäväksi. Ihmisoikeustoimikunta on 1995 asettanut työryhmän valmistelemaan julistusluonnosta edelleen tavoitteena saada julistus hyväksytyksi vuoden 2004 kuluessa, jolloin alkuperäiskansojen vuosikymmen päättyy. YK:n yleiskokouksen on määrä hyväksyä lopulta julistus. Suurin osa julistuksen artikloista, joista vaikein on artikla 3 itsemääräämisoikeudesta, on vielä käsiteltävänä työryhmässä. Saamelaiset ovat osallistuneet Genevessä pidettyihin neuvotteluihin aktiivisesti saamelaisneuvoston ja Pohjoismaiden hallitusten edustajina.


Sisällysluettelo: Politiikka, järjestäytyminen ja organisaatiot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Declaration on the rights of indigenous peoples

The draft Declaration on the Rights of Indigenous Peoples is still under discussion in the United Nations. Work on the draft declaration has continued ever since the publication in 1984 of the final report of a study of indigenous peoples made under Special Rapporteur Martinez Corbo. In 1994, the Working Group on Indigenous Populations submitted a draft declaration for review by the UN Commission on Human Rights. In 1995 the Commission set up its own working group to review the draft with the object of getting the Declaration finally adopted by the UN General Assembly in 2004, when the International Decade of the World's Indigenous People ends. Most of the articles in the draft are still being discussed, the most difficult being Article 3 on the right to self-determination. Saami delegates representing the Saami Council and the governments of the Nordic countries have participated actively in the discussions of the working group in Geneva.


Table of contents: Politics & Organizations

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,