Abisko nationalpark (Sverige)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Tätä kieliversiota ei vielä ole

Kirjoita se

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Abisko National Park

Abisko National Park (Abisko), which is located on the western side of Lake Torneträsk, was established in 1910 and is Sweden s oldest national park. It is rich in flora and fauna and land of geological interest around Lake Ábeskojávri and the courses of the Ábeskojohka and the Gårsajohka (gårsa ravine ) Rivers. The highest mountains are Slohtta and Njullá (with a cable car). The well-known shape of the Lapporten Gate to Lapland , i.e. the valley between the mountains Čuonáčohkka (Čuoná, the local pronunciation of the North Saami čuonjá mountain goose ) and Nissunčorru (nissun woman , čorru range of mountains ) is called Čuonávággi (vággi mountain valley ) in Saami. The national park lies in the Saami Village of Rautasvuoma (Rávttasvuopmi).

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Abisko nationalpark (Sverige)

Abisko nationalpark ( Abisko ), som ligger vid västra delen av Torneträsk, inrättades 1910 och är Sveriges äldsta nationalpark. Den omfattar ett växt- och djurrikt och geologiskt intressant landområde kring sjön Ábeskojávri och vattendragen Ábeskojohka och Gårsajohka (gårsa 'ravin'). De högsta fjällen är Slohtta och Njullá</i> (med linbana). Den berömda fjällformationen Lapporten, dvs. dalen mellan fjällen Čuonáčohkka (čuoná, lokalt uttal av nordsamiska čuonjá '(fjäll)gås') och Nissunčorru (nissun 'kvinna', čorru 'höjdsträckning) heter på samiska Čuonávággi (vággi 'fjälldal'). Nationalparken ligger inom samebyn Rautasvuoma (Rávttasvuopmi).

  1. Njullá
  2. Rautasvuoma

Olavi KorhonenMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska

,