Vuotta (paula)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Vuotta (paula)

Kengänpaulaa tarkoittava sana vuotta on melko yleinen saamelaiskielissä, ja sen suora vastine puuttuu vain itäisimmistä saamelaiskielistä, akkalan-, kildinin- ja turjansaamesta. Inarinsaamessa sanasta on johdettu jalkapöytää tarkoittava vuodattim.

Sanalla on vastineita laajasti itämerensuomalaisissa kielissä, vrt. suomen vanne. Itämerensuomen yleinen merkitys 'koossa pitävä rengas, vanne' on erilainen kuin saamelaiskielissä, mutta kummassakin kieliryhmässä kyseistä esinettä käytetään jonkin suuremman esineen - kengän, tynnyrin yms. - sitomiseen ja koossa pitämiseen.

Itäisimpiin saamelaiskieliin (kildinin- ja turjansaameen) sana on lainautunut itämerensuomen taholta, suomesta tai karjalasta merkityksessä 'vanne'.

Sana on tullut suomalais-saamelaiseen kantakieleen germaanisesta kantakielestä, sanasta, joka oli vääntämistä tarkoittavan verbin johdos. Kyseistä germaanista sanapesyettä edustavat esim. seuraavat nykykielten sanat: ruotsin vända, norjan vende 'vääntää' ja saksan Want 'vantti'; vrt. myös gootin wandu-s 'raippa, vitsa'.

Mainittuun germaaniseen pesyeeseen kuuluu myös alasaksan want 'harus, vantti', joka merenkulun myötä on lainautunut skandinaavisiin kieliin (vrt. ruotsin ja norjan vant 'harus, vantti'); sieltä se on samassa merkityksessä lainautunut edelleen sekä suomeen (vrt. suomen vantti) että koltan- ja kildininsaameen.

Vuotson perinnepäivät 9.8.1986. Pirtanauhan tekoa.Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Vuotta (lace or stramp used in Saami shoes)

Forms corresponding to the North Saami word vuotta bootlace are found in most Saami languages, and a direct equivalent is missing only in the easternmost varieties: Akkala, Kildin and Ter Saami. In Inari Saami it constitutes the stem of a word that means instep : vuodattim.

There are related words in several Baltic-Finnic languages, e.g. Finnish vanne hoop, band , which is the general meaning in Baltic-Finnic. This is different from the meaning in Saami, but in both groups the object designated by the word is used to bind or hold together some larger object such as a boot or a barrel.

In the easternmost Saami languages (Kildin and Ter), the word has been borrowed from Baltic-Finnic languages (Finnish or Karelian) in the sense of a hoop.

The word entered Early Proto-Finnic from Proto-Germanic, where it was a derivative of a verb meaning to bend, twist . This Germanic word family is represented today by the Swedish vända and the Norwegian vende, both meaning to bend, twist and German Want (nautical) shroud ; cf. also Gothic vandu-s a whip, stick for beating .

To this Germanic word family also belong Low German want (nautical) a shroud, stay , which along with sailing was borrowed into Scandinavian languages (cf. Swedish and Norwegian vant), and with the same meaning from these on into Finnish (vantti) and both Skolt and Kildin Saami.

Making of the lace or stramp used in Saami shoes.


Table of contents: Etymology

Table of contents: Living and household, clothing etc.

- Klaas Ruppel KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,,