Browse wiki

Jump to: navigation, search
Samisk litteratur
Id 0436  +
Kieli ruotsi  +
Kirjoittaja Lars Thomasson +
Otsikko Samisk litteratur +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur + , Samisk litteratur +
Categories Artikeln på svenska  + , Konst  +
MuokkausaikaThis property is a special property in this wiki. 31 joulukuu 2014 09:30:41  +
Has default formThis property is a special property in this wiki. Artikkeli  +
TekstiThis property is a special property in this wiki. <P align="justify">De tidigaste verk<P align="justify">De tidigaste verken på samiska är översättningar av religiös litteratur. "<i>ABC-Book på Lappesko Tungomål</i>", som också är en katekes, utkom 1619. Den tradition som jojkningen förmedlat har spelat stor roll för samernas samlade litterära kvarlåtenskap, alltifrån samestudenten Olof Sirmas jojkar i [[Schefferus, Johannes (tysk-svensk lärd)|Schefferus]] [[Sivua ei vielä ole|<span style="color:red !important;">"<i>Lapponia</i>"</span>]] (1673) till de moderna nyskaparna av samisk poesi. Samiska folksagor och sägner finns rikt dokumenterade i Just. [[Qvigstad, Just Knud (svensk ver.)|Qvigstads]] "<i>Lappiske eventyr og sagn</i>" (1-4, 1927-29).</P> <P align="justify">Samerna fick inte förrän in på 1900-talet någon egentlig skriven litteratur. De första individuella bidragen inleddes i Sverige med Johan [[Turi, Johan (svensk ver.)|Turis]] "<i>Muittalus samiid birra</i>" (Berättelese om samerna, 1910), utgiven på samiska med översättning till danska av Emelie Demant. Sin berättelse hade Turi illustrerat med egna teckningar för att bättre åskådliggöra vad han ville skildra. Ett stycke längre på den vägen gick Nils Nilsson [[Skum, Nils Nilsson (samisk konstnär)|Skum]] med sitt stora bildvverk "<i>Same sita – lappbyn</i>" (1938). Samtida med Turi är på norsk och finsk sida Matti Aikio och Anders Larsen från Finnmark resp. Pedar Jalvi från Utsjoki.</P> <P align="justify">Till en senare författarkrets hör bl.a. Andreas Labba, Per Idivuoma, Erik Nilsson Mankok, Sara Ranta Rönnluund och Annok Sarri-Nordrå samt poeten Paulus Utsi, av vilka endast Utsi skrev på samiska. Mankok är den förste som kritiskt granskat den samiska vardagen med "renproletärens" ögon ("Mitt lassokoppel, 1962). Nils Aslak Valkeapää (konstnärsnamnet Áilluhas) fick för sitt bild- och diktverk "<i>Beaivi, áhčážan</i>" ("Solen, min far") Nordiska rådets litteraturpris 1991. </P><BR> litteraturpris 1991. </P><BR>  +
hide properties that link here 
Samisk litteratur + Otsikko
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.