Tarinat ja sadut

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:03, 15 May 2014 by Antti (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Tätä kieliversiota ei vielä ole

Kirjoita se

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den


"Suomi" ei ole tämän ominaisuuden sallittujen arvojen luettelossa (suomi, pohjoissaame, englanti, ruotsi).