Ravila, Paavo

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:17, 25 November 2021 by Anu (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Ravila, Paavo

Paavo Ravila (1902-1974)
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, akateemikko

Paavo Ravila vaikutti laajasti suomalaisessa yliopistoelämässä paitsi suomalais-ugrilaisten kielten tutkijana myös Helsingin ja Turun yliopiston ylimmissä hallintoelimissä, dekaanina (Helsinki, Turku), rehtorina ja kanslerina (Helsinki). Hän oli myös Suomen Akatemian jäsen ja Suomalais-Ugrilaisen Seuran pitkäaikainen esimies. Hän uudisti suomalais-ugrilaisten kielten tutkimusmenetelmiä ja avasi kokonaan uusia tutkimusaloja suomensukuisten kielten alalla. Ravila keräsi kieliaineistoa Petsamon saamelaisten parissa 1920-30-lukujen taitteessa ja väitteli tohtoriksi Helsingin yliopistossa 1932 Maattivuonon saamelaismurteen kvantiteettisuhteita käsittelevällä tutkimuksella. Vuonna 1935 hän julkaisi artikkelin saamen kielen asemasta suomalais-ugrilaisessa kielikunnassa, jossa hän pätevin perustein liitti saamen kielen läheisesti itämerensuomalaisten kielten yhteyteen ja vakiinnutti käsityksen »varhaiskantasuomesta», suomalais-saamelaisesta kantakielestä, jota vasta 1990-luvulla on jossain määrin kritisoitu. Hän on myös julkaissut keräämiään kielennäytteitä tekstikokoelmina. Myöhemmässä julkaisutoiminnassaan Ravila keskittyi laajemmin suomalais-ugrilaisen kielikunnan historiallisen muoto- ja lauseopin kysymyksiin, ja saamen kielen tutkimus jäi vähemmälle huomiolle.


Sisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Paavo Ravila (engl. ver.)

Paavo Ravila (1902-1974).
Look the Finnish tab.Muokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den