Poronhoitoalue: Suomi

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:29, 26 September 2014 by Senc-tuonti (Talk)

Jump to: navigation, search

Poronhoitoalue: Suomi

Suomen poronhoitoalue on laajuudeltaan 122 936 km eli runsaat 36 % koko maan pinta-alasta. Alue käsittää lähes koko Lapin läänin ja suuren osan Oulun läänistä. Ainoastaan Lapin läänin teollistunein ja tiheimmin asuttu lounaisosa eli Kemin ja Tornion kaupungit sekä Keminmaan kunta eivät kuulu poronhoitoalueeseen. Oulun läänistä alueeseen kuuluvat läänin pohjoisimmat ja itäisimmät osat, jotka käsittävät kaksi viidennestä läänin pinta-alasta.

Paliskunnat Suomessa


Sisällysluettelo: Elinkeinot ja liikkuminen

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Reindeer district: Finland

The reindeer districts: Finland


Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den