Náhppi (poronlypsykauha) etymologia

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:32, 26 September 2014 by Senc-tuonti (Talk)

Jump to: navigation, search

Náhppi (poronlypsykauha) etymologia

Porojen lypsy ja poronmaidon käyttö ei ole kuulunut varhaisimpaan poronhoidon asteeseen, vaan se lienee kehittynyt skandinaavien karjanhoidosta saadun esikuvan mukaan. Tähän viittaa myös saamelaisten maitotalousterminologia (esim. mielki 'maito' on skandinaavinen laina, vrt. norjan melk, mjølk). Skandinaavista lähtöä on myös sana náhppi '(puun pahkasta tehty) poronlypsykauha' (vastine kaikissa saamelaiskielissä, esim. eteläsaamen naehpie, inarinsaamen näppi, koltan näˊpp), vrt. muinaisnorjan hnappr ja ruotsin murteiden napp 'malja'; kantasaamen sanan originaaliksi sopii kantaskandinaavinen yksikön akkusatiivimuoto *hnappa. Samaa skandinaavista lähtöä on suomen nappo, na(a)ppa 'puinen juoma- tai ammennusastia'. Suomen ja saamen sanat ovat myös voineet vaikuttaa toisiinsa.

Vanha nainen hirsiaitan oven edessä náhppi, naappo kädessään.Poronhoito- / poro-aiheisia linkkejä: poronhoito - kokoomasivu

Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Asuminen, työkalut, vaatetus yms.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Náhppi

Reindeer were not milked in the earliest phase of reindeer husbandry. Milking was probably introduced as a result of the example of the cattle raising Scandinavians. This is also indicated by the dairy terminology of the Saami (e.g. mielki milk is a Scandinavian loan word, cf. Norwegian melk, mjølk). The word náhppi a ladle for milking reindeer (made from the gnarl of a tree) is also of Scandinavian origin. There are corresponding forms in all the Saami languages, e.g. South Saami naehpie, Inari Saami näppi, Skolt näˊpp; cf. Old Norwegian hnappr and Swedish dialect napp bowl, goblet . The source of the Proto-Saami word could be the Proto-Scandinavian accusative singular form *hnappa. The Finnish words nappo, na(a)ppa wooden ladel are from the same Scandinavian source. It is also possible that the Finnish and Saami words have influenced each other.

Another article about náhppi.

Old woman with náhppiTable of contents: Etymology

Table of contents: Living and household, clothing etc.

- Eino Koponen KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,