MyWiki:Ajankohtaista

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 12:50, 8 August 2017 by Irja (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Saamelaiskullttuurin ensyklopedia on uudistunut wikipohjaiseksi tietokannaksi mikä luo paremmat mahdollisuudet sen päivittämiseen. Toivomme tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden tuottavan uutta saamelaisiin liittyvää tietoa.

TERVETULOA uudistetulle sivustolle!