Migration

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 14:23, 16 November 2021 by Anu (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Jutaminen

Porosaamelaiset elivät paimentolaisina paikoin aina 1960-luvulle saakka. Porotokat vaativat laajan liikkuma-alueen, ja kun elanto oli kiinni poroista, muokkautui elämä niiden mukaan. Vuodenaikoja seuraten muutettiin porojen kanssa asuinpaikasta toiseen muuttoreitin pysyessä vuodesta toiseen tavallisesti samana. Muuttomatkat ulottuivat yleensä havumetsä- tai tunturikoivikkovyöhykkeessä sijaitsevilta talvipaikoilta kesäalueille, jotka olivat korkealla tunturialueella tai Jäämeren rannikolla.

Tästä porojen kera asuinpaikasta toiseen muuttamisesta käytetään pohjoissaamessa verbiä johtit, josta on lainattu pohjoisiin suomen murteisiin samaa merkitsevä sana jutaa. Verbi tunnetaan kaikissa saamelaiskielissä, vain akkalansaamesta tieto puuttuu. Saamen kielten sanalla on todennäköinen vastine mordvalaiskielissä: ersän jutams, mokšan jotams 'sivuuttaa, vaeltaa ohi'. Myös samojedikielistä on esitetty vastineita, mutta ne lienevät epätodennäköisempiä.

Verbillä johtit on myös lukuisia muita merkityksiä, joista mainittakoon 'kulkea, siirtyä, mennä; luistaa; kulua (aika); käydä (kello); käydä kaupaksi; mahtua; pärjätä juoksussa'. Verbi kuuluu laajaan, sekä verbejä että nomineja sisältävään sanapesyeeseen.


Poronhoito- / poro-aiheisia linkkejä: poronhoito - kokoomasivu

Sisällysluettelo: Etymologia

Sisällysluettelo: Elinkeinot ja liikkuminen

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Migration

In some places the reindeer Saami lived as nomads until the 1960s. The herds needed a wide area to range over, and this shaped people s lives as their livelihood depended on the reindeer. They followed with the reindeer from one abode to another through the seasonal cycle, and the route they took usually remained the same from one year to another. The travels generally extended from the winter pastures in the conifer forest and fell mountain birch zones to the summer pastures on the high fells and the coast of the Arctic Ocean.

In North Saami the verb johtit is used to refer to this pastoral migration. It is borrowed from the north Finnish dialect word jutaa, which means the same thing. It has related forms in all the extant Saami languages, although there is no information about Akkala Saami. There are cognates in the Mordvin languages: Erzya: jutams and Moksha: jotams to pass, wander past. It has also been suggested that there are related words in the Samoyedic languages, but they are less likely. The verb johtit has other meanings, including to travel, move, go; slide; pass (time); go (clock); to sell well; to fit; to do well in a race. It belongs to an extensive word family including both nouns and verbs.Table of contents: Etymology

Table of contents: Means of livelihood and transport

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den