Lappskolor

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Lappalaiskoulut

Katso ruotsinkielistä välilehteä.


Opetus

Sisällysluettelo: Koulutus

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Lapp Schools

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Lappskolor

Lappskolor, skolor för folkundervisning bland samerna, med anor från Karl IX:s tid, som ett led i kristnandet av samerna och i hävdandet av svenskt land.

Genom Skytteanska skolan i Lycksele 1632 och de fasta skolorna vid lappmarkens huvudkyrkor under 1700-talet organiserades undervisningen av samerna. Men de var inga folkskolor i dagens mening utan ett slags enkla seminarier. Eleverna (tidigast högst sex för varje skola) skulle senare verka som ambulerande lärare, s.k. kateketer på sina hemorter. Kursen var tvåårig, och eleverna hölls kvar i internat året om.

Organisationen med både fast och ambulerande verksamhet gav "lappundervisningen" ett karakteristiskt inslag, och under växlande beteckningar levde den kvar långt in på 1900-talet.. Vid 1900-talets början fanns flera olika skolformer, nämligen lappfolkskolor, ambulerande kateketundervisning, särskilda vinterkurser (i Karesuando och Jukkasjärvi), vanliga folkskolor (besökta av samebarn under vistelsen på vinterlanden) och "missionsskolor" (tillkomna enskilt, t.ex. genom Svenska Missionssällskapet).

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska