Lappförsamlingar

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Jump to: navigation, search

Lappalaisseurakunnat

Katso ruotsinkielistä välilehteä.

Sisällysluettelo: Kristinusko ja kirkko

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Lappförsamlingar Lapp parishes

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Lappförsamlingar

Lappförsamlingar, benämning på de fristående icke territoriella församlingar (dvs som var oberoende av sockenindelningen i övrigt), till vilka samerna på sydsamiskt område (Jämtlands län) hörde under tiden 1746-1941, i motsats till förhållandena i Norrbottens och Västerbottens län, där samerna utgjorde en integrerad del i församlingarna och kommunerna.

Från början fanns en gemensam lappförsamling, Föllinge lappförsamling, som därefter delades upp i fyra lappförsamlingar, Frostvikens, Hotagens Umdersåkers och Hede (sedermeras Tännäs) lappförsamlingar. Lappförsamlingarna blev ett slags bihang till de lokala församlingarna, med vilka samerna inte hade någonting att skaffa.De deltog inte i kyrkostämmor eller prästval eller i några uppgifter i fråga om kyrka och skola. De stod utanför, och svårigheterna att få deras mantalsskirivning löst, därför att de var kyrkobokförda i lappförsamlingar gjorde att de länge saknade även rösträtt.

Lappförsamlingarna upplöstes from 1942, då samerna överfördes till de territoriella församlingar, där de då redan hunnit bli mantalsskrivna i kommunalt hänseende.

Lars ThomassonMuokkaa tätä sivua

Artikeln på svenska