Lake Ladoga

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:01, 11 July 2014 by Olli (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Laatokka

Fennoskandian ja Karjalan kaakkoisrajalla sijaitseva Euroopan suurin järvi (18400 km2). Laatokkaan laskee kolme suurta jokea: idästä Syväri, etelästä Olhava ja luoteesta Vuoksi. Laatokasta vedet laskevat Nevaa myöten Karjalankannaksen poikki Suomenlahteen. Kaikki mainitut joet ovat olleet merkittäviä liikenneväyliä esihistoriallisella ja historiallisella ajalla. Laatokan lounaisosa on kuulunut inkeriläisille, kaakkoisosa vepsäläisille ja muut rannikot karjalaisille, joiden merkittävin muinainen keskus, Korela, on sijainnut Karjalankannaksella Käkisalmessa lähellä Vuoksen suuta. Laatokan lounaispuolella on sijainnut Inkerin Lappi.


Sisällysluettelo: Alueet & paikat

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Lake Ladoga

The largest lake in Europe (18,400 sq. km), situated on the southeastern border of Fennoscandia. Three large rivers debouch into Lake Ladoga: the Svir from the east. The Volkhov from the south and the Vuoksa from the northwest. Ladoga drains via the Neva through the Karelian Isthmus into the Gulf of Finland. All these rivers were significant waterways in both the Prehistoric Age and the Historical Age. The southwest area around Ladoga used to belong to the Ingrians, the southern part to the Vepsians and the other shores to the Karelians, whose foremost ancient centre, Korela, was located near Käkisalmi (now Priozersk) in the Karelian Isthmus near the mouth of the Vuoksi. Ingrian Lapland was located southwest of Lake Ladoga.

Christian CarpelanMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den