Itkonen, Erkki

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 08:31, 26 September 2014 by Senc-tuonti (Talk)

Jump to: navigation, search

Itkonen, Erkki

Erkki Itkonen (1913-1992)
Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori, akateemikko

Erkki Itkonen on yksi 1900-luvun merkittävimpiä suomalais-ugrilaisten kielten tutkijoita, jonka tuotannossa keskeisellä sijalla on saamen kielen tutkimus. Hän väitteli tohtoriksi 1939 itäisten saamelaiskielten vokaaliston kysymyksiä käsittelevällä tutkimuksella, jonka aineiston hän oli kerännyt tutkimusmatkoillaan Inarissa. Tutkimuksen jatko-osa, joka käsitteli itäsaamen kvantiteettikysymyksiä, ilmestyi 1946. Erkki Itkonen toimi Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professorina vuodesta 1956, ja 1963 hänet nimitettiin Suomen Akatemian jäseneksi. Erkki Itkosen ansiot leksikografian alalla ovat merkittävät: Hän toimitti merkittävän osan kahdesta suomen kielen sanastoa käsittelevästä sanakirjasta (Suomen kielen etymologinen sanakirja 2-6 1958-1978, Suomen sanojenalkuperä 1-2 1992-1995), mutta saamen alalla hänen suurin ansionsa on mittava inarinsaamen sanakirja (Inarilappisches Wörterbuch 1-4 1986-1991). Hän toimi pitkään Lapin Sivistysseurassa ja sen puheenjohtajana 1957-1972, sekä Sápmelaš-lehden toimittajana 1934-1966.

Erkki ItkonenSisällysluettelo: Biografiset artikkelit

Ulla-Maija KulonenMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Itkonen, Erkki (engl. ver.)

Erkki Itkonen (1913-1992).
Look the Finnish tab.Muokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den