Goavddis (kannus)

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 14:26, 8 August 2014 by Olli (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Goavddis (kannus)

Saamelaisten mytologiassa keskeisen noitauskon tärkeä osatekijä on noitarumpu eli kannus. Noita eli tietäjä on käyttänyt rumpua avuksi vaipuessaan transsiin. Rummun avulla on myös ennustettu tulevia, ja tähän tarkoitukseen rumpuja ovat käyttäneet myös monet perheenpäät. Rumpua on säilytetty kodan peräosassa, posiossa. Naisten oli kiellettyä koskea rumpuun.

Saamelaisalueella käytössä olleita rumpuja voidaan ryhmitellä esimerkiksi niiden rakenteen ja valmistamistavan mukaan. Eteläisien alueiden rumpu on ollut kehärumpu, pohjoisempana maljarumpu ja Kemin Lapissa kulmakehärumpu. Myös rumpukalvon kuvitukset ovat poikenneet toisistaan alueittain.

Pohjoissaamessa noitarummun nimitys on goavddis. Se on johdettu katosta tarkoittavasta sanasta goavdi, joka puolestaan on samaa alkuperää kuin suomen sana kansi. Myös luulajan- ja piitimensaamessa ja toisaalta idässä kildinin- ja turjansaamessa tunnetaan vastaavaan tapaan muodostettu noitarummun nimitys.

Meavrresgárri


Sisällysluettelo: Muinaisusko, mytologia ja folklore

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

The Saami shaman drum

The shaman's drum, or troll drum, is an important feature of shamanism in Saami mythology. The shaman, or seer, used the drum to drive himself into a trance. The drum was also used to foretell the future, and heads of households often used drums for this purpose. The drum was kept in the sacrosanct back part of the Lapp hut, and women were prohibited from playing them.

The drums used in the Saami area can be classified according to their structure and method of manufacture. The drum of the southern region was a frame drum, further north a goblet drum was used, and the drum of the Kemi region was a polygonal frame drum. The decoration of the membrane also varied regionally.

The North Saami word for a shaman's drum was goavddis. This is derived from the word meaning a covering goavdi, which is of the same origin as the Finnish word kansi, cover. The words used for the shaman's drum in Lule and Pite Saami as well as in the east in Kildin and Ter Saami are similarly derived.

  • Holmberg U. 1915: 97–108,
  • Manker E. 1939/1950,
  • Itkonen T. I. 1948 2: 333–44,
  • Bäckmann L. 1978: 66–79,
  • SSA 1 1991:302

Meavrresgárri, the shaman drum

- Kirsti Aapala KOTUSMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,