Gistát

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 13:09, 10 July 2014 by Senc-tuonti (Talk)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,