Anár

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 13:28, 31 July 2014 by Olli (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

This language version does not exist yet

Write it

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,
Ladataan karttaa...