Acculturation

From Saamelaiskulttuurin ensyklopedia
Revision as of 12:08, 6 August 2014 by Olli (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Akkulturaatio

Akkulturaatio tapahtuu, kun vähemmistökulttuuri omaksuu enemmistön arvoja vapaaehtoisesti ja vuorovaikutuksen seurauksena. Akkulturaatiolla tarkoitetaan kulttuurin muutosprosessia, joka syntyy eri kulttuurien kohtaamisessa. Yksilön tasolla tarkoitetaan kulttuurien kohtaamisessa tapahtuvia sekä tietoisia että tiedostamattomia arviointeja ja uskomuksissa ja käyttäytymisessä tapahtuvia muutoksia. Vähemmistöjen akkulturaatiostrategiat voidaan ryhmittää neljäksi perusstrategiaksi: assimilaatio, integraatio, marginalisaatio ja separaatio.


Sisällysluettelo: Tutkimus ja tutkimushistoria sekä tutkimuslaitokset ja museot

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Suomenkieliset artikkelit

Dát ii leat vel davvisámegillii

Čále dan

Acculturation

Look the Finnish tab.

Irja Seurujärvi-KariMuokkaa tätä sivua

Articles in English

Denna språkversion existerar inte ännu

Skriv den

,,